Na javni poziv organizacijama dijaspore - iseljenika za kandidovanje predstavnika samo Turska dostavila dokumentaciju

Glas Dijaspore

Na javni poziv organizacijama dijaspore - iseljenika za kandidovanje predstavnika samo Turska dostavila dokumentaciju

Za Austriju, Češku i Slovačku, koje mogu da predlože najviše jednog kandidata za člana Savjeta, mjesto za navedenu grupu država u Savjetu za sada ostaje upražnjeno. Ako za određene države iz člana 18 ovog zakona nije predložen propisani broj kandidata za članove Savjeta, predlog kandidata za te države može utvrditi komisija iz stava 2 ovog člana, na inicijativu Uprave za dijasporu

Foto: Uprava za dijasporu

Uprava za dijasporu uputila je 17. januara ove godine Javni poziv organizacijama dijaspore – iseljenika na osnovu člana 32 stava 2, a u vezi sa članom 22 i 23 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom-iseljenicima (“Službeni list Crne Gore”, broj: 44/18 i 47/19),  iz Turske i Austrije, Češke i Slovačke za kandidovanje predstavnika dijaspore - iseljenika za člana Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima.

Rok za podnošenje kandidature i predlaganje kandidata za člana Savjeta istekao je 1. februara.

Lista kandidata koji su predloženi za članove Savjeta, sa nazivima organizacija dijasporu-iseljenika koje su ih predložile, a koje ispunjavaju uslove neophodne za učešće na ovom Javnom pozivu, objavljena je na internet stranici Uprave za dijasporu, deset dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata.

U zakonski propisanom roku, na gore pomenuti Javni poziv, udruženje Montenegro Karadag iz Turske kandidovalo je Mustafu Deniza, predsjednika ovog udruženja, za člana Savjeta.

Dokumentacija pomenutog kandidata je u cjelosti potpuna,saopšteno je iz Uprave za dijasporu.

Za Austriju, Češku i Slovačku, koje mogu da predlože najviše jednog kandidata za člana Savjeta, mjesto za navedenu grupu država u Savjetu za sada ostaje upražnjeno.

Ako za određene države iz člana 18 ovog zakona nije predložen propisani broj kandidata za članove Savjeta, predlog kandidata za te države može utvrditi komisija iz stava 2 ovog člana, na inicijativu Uprave za dijasporu.